Acasă » untegorized » Raportul Scolii Gimnaziale Maxut pe anul 2012

Raportul Scolii Gimnaziale Maxut pe anul 2012

RAPORT DE ANALIZA PRIVIND ACTIVITATEA SCOLII MAXUT DESFASURATA IN ANUL 2012

In anul 2012 au fost inscrisi un numar de100 prescolari si  206 elevi la scoala. La sfarsitul semestrului I au ramas tot 206 elevi, promovati    repetenti

Au fost scazute note la purtaru pana la 7 unui numar de    elevi pentru absente si indisciplina.

In ceea ce priveste evaluarea , procentul de promovabilitate este de app 50%. Din cei care au promovat jumatate s-au inscris la liceu , iar cealalta jumatate la grup scolar. Nu au fost elevi ramasi nescolarizati.

Bugetul

-Cheltuieli de personal

-Buget aprobat       -475450 lei

-Plati effectuate      -468795 lei

-Disponibil             -    6655 lei

Platile efectuate in valoare de 468795 lei reprezinta plata salariilor aferente anului 2012,a navetei salariatilor( 10 salariati) si a sumelor castigate in instanta prin Hot.Jud.definitiva si irevocabila pentru perioada oct.2010-dec.2011(5% pentru plati in 2012 din 34% castigate in instanta,conf.O.U.71/2009 ).

Specificam ca salariile si naveta au fost integral platite..

Sumele utilizate pentru plata navetei (art.10.01.15) platite in 2012 in valoare de 9000 lei,au fost asigurate de catre Consiliul Local  Deleni.

Specificam ca avem sume restante pt.2012 la plata drepturilor castigate prin Hot.Jud. in valoare de 2000 lei.

II-Bunuri si servicii

-Buget aprobat    – 80780 lei

-Plati effectuate   -80780 lei

-Disponibil            -    0   lei

Fondurile allocate au fost asigurate de Bugetul de Stat conform Metodologiei de calcul cost standard/elev/prescolar si aufost utilizate astfel:

-Convorbiri telefonice si internet -2761 lei

-Apa-188 lei

-Energie electrica -5258 le

-Servicii monitorizare sistem antiefractie-1300 lei

-Revizie centrala termica-1339 lei

-Revizie instalatii electrice-105 lei

Reparatii calculatoare,imprimante,tonere,copiatoare-2550 lei

-Plata consum gaz metan-24671 lei

-Rechizite-1010 lei

-Materiale de igiena sanitare,curatenie-3658 lei

Materiale diverse ptr.intretinere ,functionare,prestari servicii si rep. curente-8255  lei

-Evaluare psihologica si serv.medicale-1305 lei

-Confectionare si montare usi lemn sali clasa -2340 lei

Reparatii curente (betonare curte,rep.exterioare si interioare)-15000 lei

-Plata serv.informatice contabilitate-4092 lei

-Prestari servicii system informatic Ael-600 lei

-Obiecte de inventar diverse-1467 lei

-Vidanjare Gradinita-1785 lei

La 31.12.2012,unitatea nu se inregistreaza cu datorii la furnizorii de materiale,prestari servicii si reparatii curente.

III-Burse

-Buget aprobat-6000 lei

-Plati efectuate-6000 lei

Sumele au fost asigurate de catre Consiliul Local Deleni.La 31.12.2012 ne inregistram cu datorii ptr.lunile oct,noi.si dec.2012 in valoare de 1800 lei.

 1. ASIGURAREA  CONDITIILOR MATERIALE PENTRU DESFASURAREA PROCESULUI DE INVATAMANT

Inceperea noului an scolar 2012-2013 s-a desfasurat in conditii bune urmatoarele lucrari  ,s-au  realizat de catre ingrijitorii de serviciu din scoala:

-          varuirea si igienizarea scolii ( corpA, B)si gradinitei;

-          reparatii curente ale mobilierului scolar

-          reparatii trotuare, betonat intrarile in curtea scolii;

Cursurile scolare s-au desfasurat intr-un singur schimb.

Au fost procurate manualele scolare si rechizitele  in timp util , prin colaborare cu scolile din judet .

O atentie deosebita s-a acordat pastrarii bunurilor scolii  , fiecare invatator si diriginte supraveghind inventarul clasei.

Programul „ Cornul si laptele „ s-a desfasurat fara probleme pe parcursul intregului an.

Pana in prezent nu inregistram datorii la furnizorii de utilitati : apa, lumina, telefon, combustibil.

Rolul şcolii s-a consolidat în comunitate, şcoala devenind principala  instituţie de educaţie.

RESURSE UMANE

Dinamica resurselor umane

În activitatea sa, Scoala cu clasele I-VIII Maxut colaborează cu diferiţi parteneri:

-Primăria şi Consiliul Local Deleni ,

-PoliĹŁia Comunei Deleni;

-Biserica

-Casa Corpului Didactic IaĹźi;

-Inspectoratul Ĺžcolar al JudeĹŁului IaĹźi;

– CJAPP

– ONG-uri

Cadre didactice.

În anul şcolar 2012/2013  au fost  21  cadre didactice, toate calificate, 13cadre didactice titulare, 2 debutant,7 definitivat, 6 grad II, 6 grad I.

Situaţia cadrelor didactice din şcoală

Organizarea comisiilor metodice din şcoală

Comisia pentru programe europene Lutic Mihai/Nechita Roxana
Comisia pentru intocmirea orarului DUGHIRI LILIANA/Melinte Bogdan
Comisia de verificare a dosarelor (200 euro , dosarelor pentru rechizite si dosarelor de bursa) Petras Mihaela /Nistor N. /Gaina Ana
Comisia pentru violenta Lutic Mihai

Drumea Dan

Comisia dirigintilor DUGHIRI LILIANA/Dirigintii cl. V-VIII
Comisia invatatorilor Nistor N./Invatatorii cl I-IV
Comisia de anchetare a cazurilor de indisciplina Mogos Maricica/Paval B
Comisia de scolarizare Corina Nechita/ Zamfir M. /Iacob Ana
Comisia de curriculum Mogos M./Profesori/Invatatori /Educatoare
Comisia BDNE Corina Nechita/Alman Florinel
Comisia de orientare scolara si profesionala Paval Bogdan / Alman F
Comisia CEAC Melinte B/Mogos M./Nistor N/Lutic M
Comisia de sanatate si securitate in munca Nechita D/Drumea Dan/Dr. Popescu
Responsabil programul ‘ Corn si lapte” Iacob Ana – scoala

Zamfir Melania –gradinita

Responsabil formarea continua Nechita D
Responsabil activitati scolare si extrascolare Nistor N./Gaina Ana
Responsabilul cu curatenia , dezinfectia si dezinsertia Iacob Ana – scoala

Zamfir Melania –gradinita

Coordonator al activitatii comitetului de parinti pe scoala Mogos Maricica
Responsabil PSI Nechita D/ Calinescu Constantin
Secretar CP si CA Drumea Dan
Responsabil serviciul pe scoala Lutic MIhai
Responsabil manuale scolare Paval Bogdan
Comisia de monitorizare a absentelor Nistor  Nicoleta

Melinte Bogdan

În anul şcolar 2012/2013 au fost înscrişi 311 de elevi repartizaţi astfel :

Nr.

crt.

GRUPA/

CLASA

NR. PRESCOLARI

ELEVI

EDU/ INV

PROF

1 MIJLOCIE 30 Edu. Zamfir Melania
2 MARE 31 Edu. Minzat Aurica
3 MARE 30 Edu. Drumea Angela
4 PREGATITOARE 15 Inv. Cotnareanu E
5. CLASA I A 26 Inv. Iacob A
6 CLASA a II-a A 19 Inv. Mogos A.
7. CLASA II-a B 22 Inv. Nechita Dragos
8. CLASA III 25 Inv. Nistor N.
9 CLASA IV 24 Inv. Drumea D
10 CLASA aVa A 24 Prof. Lutic M
11 CLASA VI 31 Prof. Melinte B
12 CLASA VII 21 Prof. Dughiri L
13 CLASA VIII 15 Prof. Paval B

Situaţia la învăţătură

Total ramasi la sf. semestrului Total elevi promovaĹŁi % Abandon
220 183 88.83% 0

Sunt 13 corigenti la clasele primare si 10 corigenti la clasele gimnaziale.

Scăderea motivaţiei învăţării, poate avea drept cauze:

-slaba comunicare între părinţi şi scoala;

-influenţa negativă a utilizării în exces a mijloacelor de comunicare şi informare.

Aceste cauze au aparut pe fondul unor fenomene care se acutizeaza in mediul social , cum ar fi ;

– plecarea parintilor in strainatate , care duc la efecte negative asupra evolutiei copiilor, marginalizare.

Un fenomen nedorit este absenteismul, datorat parintilor ce folosesc copii pentru munci agricole( Beruica Cosmin) , famiilor dezorganizate, consumului de alcool in familie .

Starea disciplinara a elevilor

S-a inregtistrat o scadere a numarului elevilor cu note scazute la purtare ( 12 elevi ). Nu exista de elevi cu note sub 7 la purtare.

Cauzele care au determinat scaderea notei la purtare ;- absente nemotivate, indisciplina.

III . Asigurarea calităţii în educaţie

Pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi a creşterii calităţi actului didactic s-a urmărit o planificare corectă a activităţilor metodice .  S-a urmărit ca fiecare cadru didactic să-şi întocmească corect şi conform programei toate planificările, avându-se în vedere şi noile reglementări.

Ca metodă de evaluare a lecţiilor, au fost efectuate asistenţe la ore, obţinându-se calificativele f.b.si b.

Au fost constatate următoarele:

Aspecte pozitive:

-cadre didactice care respectă programa şcolară

-documentele de proiectare sunt întocmite conform metodologiei în vigoare.

-există instrumente de evaluare

-folosirea materialului didactic modern la ore

Aspecte  negative:

-notarea nu este ritmică;

-portofoliile elevilor Ĺźi cadrelor didactice incomplete;

-la unele cadre didactice, lecţia se bazează pe monolog, sunt folosite numai met. clasice de predare şi nu sunt utilizate mijloacele didactice moderne;

Dezvoltare profesională

S-a observat creşterea interesului cadrelor didactice pentru propria perfecţionare şi diversificarea metodelor de predare-evaluare folosite în procesul de predare-învăţare. Sase cadre didactice s-au inscris pentru sustinerea  inspectiilor de gradul II si grad I.

IV. Activitatea în cadrul comisiilor

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Deoarece din scoala noastra nu a participat nici un cadru didactic la cursuri de perfectionare CEAC  , membrii comisiei sunt abia la inceput. CEAC-ul, impreuna cu conducerea scolii au redactat si transmis Raportul de autoevaluare interna si Planul de imbunatatiri .

Comisia metodica a invatatorilor

Elevii ciclului primar au participat la concursul naţionale:”Comper,Voinicel si Euroscolarul,unde au obţinut premii şi menţiuni.

S-au desfăşurat activitati cu schimb de experienta în scopul formării şi autoformării membrilor comisiei:18 noiembrie 2012-instit.Mogos Maricica/inv.Nistor Nicoleta-clasa a II-a A/a IV-a-tema „Chipul toamnei (ed.tehnologica) ”.

Fiecare invatator a intocmit un plan de masuri pentru elevii cu dificultati la invatatura(decembrie 2012).

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială

Fiecare învăţătoar a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ . Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.

Un numar de 2 elevi sunt cuprinsi in Programul SUPERMATE – Harlau ( pe baza de concurs), iar la Programul IMAGINATIE SI CREATIVITATE- Harlau – 1 copil

Comisia diriginĹŁilor

Au fost menţinute direcţiile de acţiune pozitive din anul şcolar trecut, dar s-a încercat să se diversifice paleta de activităţi specifice orelor de consiliere şi orientare

Au fost  stabilite mai multe activităţi, care să pună în valoare personalitatea fiecărui profesor diriginte, având drept obiectiv final identificarea de strategii privind afirmarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor.

Planificările anuale şi semestriale  au fost întocmite  în concordanţă cu programele şcolare în vigoare şi cu precizările de la cursurile de perfecţionare.

Activitati din cadrul Comisiei diriginţilor ;

– lecĹŁia demonstrativă cu tema

«  Cum facem fata emotiilor dificile « avind ca scop incurajarea relationarii positive cu ceilalti in cit mai multe situatii., acceptind diversitatea trairilor afective.

– lectie demonstrativa – Scoala asa cum o vad eu-prof. Maxim Roxana cl.VII

„Prevenirea traficului de fiinţe  umane”,a fost dezbatuta de fiecare profesor diriginte, subliniind implicatiile negative ale acestui flagel al lumii contemporane.

-“Atitudinea dirigintelui fata de diversitatea personalitatii elevilor” atelier de lucru in cadrul comisiei.

În cadrul activităţilor educative extraşcolare, au fost implicate toate cadrele didactice ale unităţii şcolare, precum si  elevii si parintii, respectandu-se programul stabilit de catre comisie.

Ca obicei si chiar ca si o emblema a Scolii Maxut ,o tema care este efectuata de 5 ani cu succes si interes este:”Sarbatoarea crizantemelor”,la care au participat atat elevii scolii cat si cadrele didactice ,prezentand fiecare colectiv in parte cateva arnanjamente din crizanteme iar acestea in final fiind premiate de catre profesori –juriu.

O alta activitate in afara planificarii a fost intitulata:”O lectie vie de patriotism si istorie locala la Maxut”la care au participat elevi,cadre didactice,oficialitati atat ale comunitatii locale cat si de la prefectura Iasi,ale bisericii,armatei in cadrul careia s-a inaugurat cimitirul militar din satul Maxut,unde se odihnesc eroi din Regimentul 48 Infanterie Buzau cazuti la datorie in iarna anului 1917.

O activitate  care a fost efectuata in afara planificarii activitatilor extrascolare si extracurriculare de la Scoala Maxut a fost intitulata:”Scapa de paratele electrice vechi sau defecte!”,la care elevii au raspuns pozitiv acestui program aducand diferite obiecte electrice si electrocasnice la scoala ,acesta finalizandu-se cu premierea acelor elevi ce au adus mai multe obiecte cu :tricouri,rucsace,agende si pixuri,tototdata multumindu-le.

Elevii şi dascălii s-au implicat în colectarea hârtiei şi valorificarea acesteia în cadrul proiectului naţional „Şcoala pentru un viitor verde”organizat de Zibo. Pana in prezent s-a strans app 1 tona de hartie.

În preajma sărbătorilor de iarnă, elevii au prezentat spectacole dedicate obiceiurilor româneşti din această perioadă a anului, dorind să surprindă necesitatea menţinerii tradiţiilor poporului român, în condiţiile integrării României în marea familie a popoarelor europene. Elevii au fost coordonaţi de prof. diriginti.

Informare, consiliere Ĺźi orientarea elevilor

Consilierea elevilor s-a realizat în parteneriat cu: ISJ, CJAPP, Consiliul reprezentativ al părinţilor,

Prin activităţile propuse se urmăreşte  reducerea abandonului şcolar si continuarea studiilor.

În anul scolar 2012/2013 au fost organizate diferite acţiuni în vederea orientării şi consilierii elevilor – lectie deschisa – Profesie-ocupatie-loc de munca –prof. Paval Bogdan.

Sunt propuse   vizite la Grupul Scolar Tehnic Hirlau si Liceul St. cel Mare Hirlau

În scopul prevenirii şi combaterii eşecului şcolar, s-a iniţiat un plan de măsuri:

-implicarea fam.în viaţa şcolii;

-atragerea elevilor problemă în viaţa şcolii;

-cunoaşterea de către elevi a propriilor aspiraţii,

-organizare de ore de pregătire suplimentară pentru elevii cu lacune mari.

Consiliile Profesorale şi Consiliile de Administraţie. Tematicile C.P. şi C.A.  au  fost  întocmite la timp, iar şedinţele de desfăşurare au fost conform tematicii.   Surse şi capacitatea potenţială de finanţare

Principalele surse de finantare ale scolii au fost de la bugetul local si de la bugetul de stat,

Concluzii

Puncte tari:

 • finalizarea Ă®n termen a pregătirilor pentru Ă®nceperea anului Ĺźcolar;
 • resursele financiare ale Ĺźcolii au fost folosite Ă®n interesul elevilor;
  • o bună relaĹŁie a Ĺźcolii cu primăria , poliĹŁie, a contribuit la realizarea obiectivelor politicilor educaĹŁionale.
  • existenĹŁa unui laborator de informatică/ stiinte
  • existenĹŁa documentelor de proiectare didactică;
  • organizarea orelor, atmosfera din clasă Ĺźi relaĹŁiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul de predare-Ă®nvăţare-evaluare;
  • Ă®nvăţarea centrată pe elev se aplică Ă®ntr-un procent de 70%;

Puncte slabe:

 • Venituri extrabugetare prea mici care nu permit modernizarea scolii
 • Profesorii Ă®ntâmpină numeroase probleme Ă®n realizarea procesului instructiv-educativ, deoarece elevii sunt foarte slab pregătiĹŁi.
 • Neamenajarea curĹŁii Ĺźi a terenului  datorită  lipsei  fondurilor.
 • Costuri foarte mari la facturile de gaz deoarece nu exista termoizolatie in corpul B
 • Nu toĹŁi profesorii au realizat corect proiectarea unităţilor de Ă®nvăţare;
 • Dezechilibru Ă®ntre notarea orală Ĺźi cea scrisă;

Măsuri:

1-Acordarea unei atenţii deosebite aspectului evaluativ al actului didactic, îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele alternative, înregistarea si analiza rezulatelor, stabilirea unor măsuri ameliorative, în vederea eficientizării învăţării;

2 -Mărirea  numărului de asistenţe la ore-CEAC+responsabili com. Met.

3 -Implicarea şcolii în activităţi de cooperare internaţională.

4 -Aplicarea unor noi metode de predare-învăţare şi generalizarea învăţării centrate pe elev.

5 -Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, perfecţionare, pentru a contribui la creşerea calităţii actului didactic.

6-Promovarea imaginii şcolii în societate prin redimensionarea managementului şcolii şi raportarea permanentă la politicile educaţionale, la cerinţele societăţii şi la standardele europene.

7-Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în lecţii, astfel încât la finalizarea şcolii, elevul să poată utiliza calculatorul.

DIRECTOR,

PROF. CORINA NECHITA


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Proiecte și Investiții

Revista Centenar

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare