Acasă » Anunturi » Anunt participare la negociere directa concesionare bunuri

Anunt participare la negociere directa concesionare bunuri

Consiliul local  Deleni , judetul Iasi ,telefon/fax:0232.732070

Concesioneaza prin licitatie publica deschisa cu selectie de oferte:

– Teren din domeniul privat , în suprafaţă de 11502,82 m.p. împărţită în 13 loturi ,situate în intravilan  Deleni ,pentru o perioadă de 49 ani , cu destinaţie  construcţii de locuinţe pt.cetăţenii din  com Deleni sau prin excepţie pentru cei care demonstrează că au un loc de muncă în com.Deleni .

Documentaţiile  de atribuire se pot achizitiona de la sediul Primariei Deleni , compartimentul achizitii publiceîncepînd cu data de 16. 02.2015 Persoana de contact:Elena Niţă

Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 23.02.2015 ora 16.00

Data limita de depunere a ofertelor este 27.02.2015 ora 9.00 la Primaria Deleni

Ofertele se vor deschide la data de  27.02.2015  ora 11.00. la sediul Primariei Deleni.

Eventualele contestatii se vor depune in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat la Tribunalul Iasi , str.Atanasie Panu nr.25,telefon 0232 / 260600,fax:0232 / 260411;

Anuntul a fost transmis spre publicare pentru data de 14.02.2014

 

 

 

PRIMAR ,                                                                                INSPECTOR,

EC.DUMITRU PRIGOREANU                                           ING.ELENA NITA


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Proiecte și Investiții

Revista Centenar

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare