Home » untegorized » Raportul Scolii Gimnaziale Deleni pe anul 2012

Raportul Scolii Gimnaziale Deleni pe anul 2012

RAPORT DE ANALIZA PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN  ANUL 2012

MOTTO: ”Nu pentru scoala, ci pentru  viata invatam.” (Seneca)

In anul  2012 , procesul instructiv-educativ, respectiv intreaga activitate din unitatea noastra, a fost organizat si desfasurat in functie de prevederile legislative aflate in vigoare, activitatea de conducere avand in vedere aplicarea si respectarea acestora, menite sa imbunatateasca activitatea fiecarui compartiment de activitate din gradinita si din scoala.

Au fost continuate actiunile de reforma a invatamantului, atat in domeniul continutului,cat si in cel de influentare pozitiva al compartimentului didactic al educatoarelor,  invatatoarelor si profesorilor, in directiile legate de incurajarea acestora de a incerca si aplica idei noi in imbunatatirea modalitatilor de cunoastere a copiilor, in special prin observarea individuala a acestora, in schimbarea atitudinii fata de copil, in cresterea disponibilitatilor de a lucra cu parintii .

Eforturile noastre  au fost si sunt indreptate catre atingerea  a 3 obiective prioritare care sa contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si la cresterea ratei de succes scolar si anume:

 1. Reducerea absenteismului
 2. Evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii
 3. Imbunatatirea competentelor de lectura

Anul scolar 2012-2013 este anul in care incep schimbarile majore din sistemul educational romanesc. Schimbarea trebuie sa inceapa cu fiecare cadru didactic, cu ceea ce el schimba la ora de clasa in ceea ce priveste:

 • intelegerea faptului ca fiecare copil este important;
 • asumarea responsabilitatii pentru realizarea progresului de catre fiecare copil;
 • inregistrarea tuturor absentelor elevilor;
 • evaluarea obiectiva a elevilor si corelarea acesteia cu evaluarile la examenele nationale;
 • preocuparea constanta pentru formarea si dezvoltarea competentelor de literatie ale elevilor la fiecare disciplina

I.RESURSE UMANE

 1. a) PERSONAL DIDACTIC
Personaldidactic 0-2ani Def. Gr.II Gr.I In cursde calif. Nec. Total Titular/Suplinitori
EDUC. 2 4 3 7 7/0
INV. 3 4 13 20 18/2
PROF. 11 9 4 4 2 30 14/16
TOTAL 11 14 12 18 2 57 41/16
 1. a) PRESCOLARI SI ELEVI-an scolar 2011/2012
UNITATEA SCOLARA NIVEL INVATAMANT NR. ELEVI/NR.CLASE
DELENI PRESCOLAR 160/6
PRIMAR 270/12
GIMNAZIAL 249/10
LOC. PREVENTORIU PRESCOLAR 15/1
PRIMAR 36/2
GIMNAZIAL 40/4
LOC. FEREDENI PRESCOLAR 44/2
PRIMAR 62/4
GIMNAZIAL 60/4
TOTAL PRESCOLAR 219/9
PRIMAR 368/18
GIMNAZIAL 349/18
TOTAL GENERAL 936/45
 1. b) PRESCOLARI SI ELEVI an scolar 2012/2013
UNITATEA SCOLARA NIVEL INVATAMANT NR.ELEVI/NR.CLASE
DELENI PRESCOLAR 112/4
PRIMAR 340/15
GIMNAZIAL 261/11
LOC. PREVENTORIU PRESCOLAR 11/1
PRIMAR 19/2
GIMNAZIAL 36/3
LOC. FEREDENI PRESCOLAR 46/2
PRIMAR 65/4
GIMNAZIAL 58/4
TOTAL PRESCOLAR 169/7
PRIMAR 424/20
GIMNAZIAL 355/18
TOTAL GENERAL 948/45
 1. SITUATIA LA INVATATURA SI DISCIPLINA – INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL

Rezultate an scolar 2011-2012:

UNITATEA SCOLARA NIVEL INV. NR. ELEVI PROMOV. PROCENT DE PROMOV.
SCOALA DELENI DELENI PRIM 266 254 95.48%
GIM 250 231 92.40%
PREVENTORIU PRIM 43 37 86.04%
GIM 38 35 92.21%
FEREDENI PRIM 61 57 93.44%
GIM 60 57 95%
TOTAL PRIM 370 348 94.05%
GIM 348 323 92.81%
I-VIII 718 671 93.45%

Rezultate sem.I an scolar 2012-2013:

UNITATEA SCOLARA NIVEL INV. NR. ELEVI PROMOV. PROCENT DE PROMOV.
SCOALA DELENI DELENI PRIM 275 249 90.54%
GIM 263 173 65.77%
PREVENTORIU PRIM 18 12 66.66%
GIM 35 31 88.57%
FEREDENI PRIM 45 38 84.44%
GIM 58 35 60.34%
TOTAL PRIM 338 299 88.46%
GIM 356 239 67.71%
I-VIII 694 538 77.52%

Numarul elevilor corigenti, in crestere fata de anul scolar trecut, demonstreaza o mai mare exigenta a tuturor membrilor corpului didactic si o mai mare implicare a acestora in legatura cu familiile elevilor cu probleme.

Totusi parintii multor elevi nu constientizeaza inca faptul ca este necesara legatura cu scoala pentru ca formarea copiilor lor sa faca fata cerintelor examenelor nationale care momentan se dau la finalul clasei a-VIII-a la disciplinele limba romana si matematica urmand ca evaluarea sa se modifice conform Legii Educatiei Nationale.

REZULTATE EVALUARE NATIONALA –IUNIE 2012

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Scoala/Locatia Inscrisi Prezenti Cu note>5 Procent note >5
Sc.Deleni 39 39 34 87.17%
Locatia Preventoriu 9 7 2 28.57%
Locatia Feredeni 10 9 4 44.44%
Total 58 55 40 72.72%

MATEMATICA

Scoala/Locatia Inscrisi Prezenti Cu note>5 Procent note >5
Sc.Deleni 39 39 14 35.84%
Locatia Preventoriu 9 7 0 0%
Locatia Feredeni 10 9 2 22.22%
Total 58 55 16 29.09%

REZULTATE EVALUARE NATIONALA – 2011/2012

DISCIPLINA Inscrisi Prezenti Cu note>5 Procent note >5
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 58 55 40 72.72%
MATEMATICA 58 55 16 29.09%
TOTAL EN 58 55 28 50.90%

Motivele pentru care s-au inregistrat note scazute au fost:

 • programele scolare prea incarcate ceea ce descurajeaza pe multi elevi
 • majoritatea elevilor care au inregistrat rezultate slabe,fac parte din familii dezorganizate,cu o situatie financiara precara si un nivel intelectual destul de scazut
 • elevii intampina dificultati de invatare din cauza lacunelor acumulate in anii scolari anteriori si a dezinteresului  fata de continuarea studiilor
 • exista si elevi care nu  pot face fata cerintelor programelor scolare in special la Preventoriu
 • sunt multi elevi care lipsesc de la ore datorita parintilor care-i folosesc la diferite munci
 • nu toti elevii participa la orele de pregatire suplimentara
 • pasivitatea si indiferenta unor parinti fata de rezultatele scolare ale copiilor lor

MASURI INTREPRINSE:

 • informarea continua a familiei prin discutii directe si instiintari scrise privind situatia scolara a copiilor lor
 • reorganizarea programului de pregatire suplimentara si respectarea acestuia de catre elevi si profesori
 • in timpul orelor de curs si de pregatire suplimentara se va pune accent pe:
  • activitatile independente ale elevilor (individual si pe grupe) cu finalizarea activitatii prin corectarea greselilor si consolidarea cunostintelor si deprinderilor
  • tratarea diferentiata a elevilor in functie de cunostintele accumulate
  • obisnuirea elevilor cu modelul de redactare a lucrarilor scrise la evaluarea nationala
  • modernizarea practicilor didactice si centrarea activitatilor pe elev
  • constientizarea rolului educatiei in formarea personalitatii elevului prin implicarea colectivului de cadre didactice ( sedinte cu parintii, lectorate ,activitati extrascolare )
  • cresterea rolului activitatilor de orientare scolara si profesionala incepand cu clasele mici

III.Fenomenul nedorit – absenteismul si abandonul scolar datorat parintilor care folosesc copiii la munci, familiilor dezorganizate si a parintilor plecati in strainatate este in scadere datorita masurilor luate (consilierea parintilor si elevilor, vizite la domiciliu, lectorate cu parintii pe diferite teme, etc.).

Nr. crt. Nivel inv Nr. absente – SEM. I an scolar 2011 – 2012 Nr. absente – SEM. I an scolar 2012 – 2013
1. PRIMAR 1283- TOTAL611 – MOTIVATE, 672– NEMOTIVATE 606- TOTAL472 – MOTIVATE, 134 – NEMOTIVATE
2. GIM 6190 – TOTAL2506 – MOTIVATE, 3684 – NEMOTIVATE 3744 – TOTAL1931 – MOTIVATE, 1813 – NEMOTIVATE
TOTAL 7473 – TOTAL3117 – MOTIVATE, 4356 – NEMOTIVATE 4350 – TOTAL2403 – MOTIVATE, 1947 – NEMOTIVATE

Cu toate ca s-au facut eforturi  deosebite pentru a scolariza toti elevii, sunt cateva familii care nu colaboreaza cu scoala si care nu-si trimit copiii la scoala din diferite motive , cum ar fi:

 1. Chirila D. Dumitru Petru – cl. a V-a C-Sc.Deleni
 2. Berner A. Ionut Dacian – cl. a VI-a C-Sc.Deleni
 3. Ciobanu C. Constantin – cl.a VII-a B-Sc.Deleni
 4. Amarghioalei F. Andreea – cl. a VIII-a B-Sc.Deleni
 5. Scurtu F. Florin – cl. a VII-a – Sc.Feredeni
 6. Voicu M. Elena Dumitrita – cl. a VIII-a –Sc. Feredeni
 7. STAREA DISCIPLINARA A ELEVILOR:

Ne mai confruntam cu unele manifestari si atitudini negative din partea elevilor cum ar fi:

 • sustragerea elevilor de la orele de curs
 • neglijenta in pastrarea manualelor,rechizitelor si a bunurilor scolii
 • indiferenta fata de rezultatele la invatatura si indiscipline
 • violenta verbala si fizica din partea unor elevi
 • furturi foarte rar

Fiecare caz a fost analizat in cadrul orelor de dirigentie si de catre Comisia de anchetare acazurilor de indisciplina si s-au luat masurile corespunzatoare abaterii.

De altfel,situatia absenteismului si a disciplinei a fost monitorizata permanent de invatatori si diriginti si analizata in sedintele Consiliului de administratie si ale Consiliului profesoral.

 1. ACTIVITATEA EDUCATIVA

Activitati educative scolare si extrascolare

Proiectele educative realizate in anul 2012 au vizat implicarea unui numar mai mare de elevi in viata scolii, prin participarea la diverse activitati educative, scolare si extrascolare, dar si diversificarea activitatilor extracurriculare pentru atragerea elevilor intr-un spatiu educativ in defavoarea strazii.

Cele mai importante activitati realizate:

 • 15 ianuarie 2012 – “Eminescu, vesnic tanar” – organizarea unor concursuri despre poeziile eminesciene, sezatoare literara – prezentare power-point
 • 24 ianuarie 2012  – “Unirea Principatelor Romane” – moment marcat prin poezie, momente artistice si concursuri prezentate de elevi sub indrumarea prof. Lungu Elena,
 • Martie 2012 -,Sarbatoarea Martisorului,8 Martie-Sarbatoare inchinata mamelor.
 • Aprilie – iunie 2012- activitati extrascolare care au avut ca obiectiv cultivarea si sporirea cretivitatii literare a elevilor de gimnaziu organizate in colaborare cu Biblioteca Comunala Deleni
 • Iunie 2012 –Cupa Respect cu participarea unui nr. de aproximativ 1000 de elevi de la toate scolile din comuna,(cros,alergare de viteza,rezistenta,fotbal,handball,expozitie de desene cu tema :Natura ,prietena omului).
 • 5 octombrie „Educatie si educatori”- Ziua Mondiala a Educatiei, activitate realizata de prof. de limba romana
 • 13 oct. 2012 participarea unui grup de elevi de la Scoala Gimnaziala Deleni sub indrumarea prof. Lungu Elena si Sfaiter Ana-Maria la Masa rotunda – Atelier – din cadrul proiectului Memoria Locului, la Biblioteca Mihai Eminescu Iasi.
 • 21 octombrie 2012- “Violenta in scoala”, activitati pentru combaterea acestui fenomen realizate in parteneriat cu Organizatia SALVATI COPIII, filiala Iasi, voluntar Sfaiter Ana-Maria, activitati la clasele gimnaziale despre: traficul de persoane, dreptul la educatie al  femeilor, drepturile copilului, siguranta pe internet, alimentatie sanatoasa, cu participarea prof. Chimie Deleanu Mihaela.
 • 30 oct. 2012 participarea la Concursul Interjudetean Obiceiuri si traditii la romani– Scoala Petru Rares Harlau, sectiunile eseu, poezie si creatie artistica,
 • 15 noiembrie 2012 – “Ziua Nationala Fara Tutun” – prezentarea unor panouri sugestive asupra efectului devastator al fumatului, materiale power-point, de sensibilizare contra fumatului, coordonator activitate la nivel de scoala, prof. Sfaiter Ana-Maria
 • 20 noiembrie- „Drepturile copilului, drepturile omului” -Ziua Internationala a drepturilor Copilului
 • 30 noiembrie 2012 – “Sfinti si Sarbatori – Sf. Andrei” – decorarea claselor in spiritul superstitiilor sarbatorii
 • 1 decembrie 2012 – “Sa cinstim istoria patriei!” – Ziua Nationala a Romaniei – mape tematice, prezentarea unor piese de teatru si momentele literar-artistice la care au participat elevii claselor gimnaziale, sub indrumarea, prof. de istorie Lungu Elena si prof. Limba romana Sfaiter Ana-Maria
 • 15-19 decembrie 2012 – “Cea mai curata si mai frumos impodobita clasa” – coordonarea elevilor de catre invatatori si profesori-diriginti in impodobirea clasei
 • 19 decembrie 2012 – “Scrisoarea Mosului”,“Traditii de Craciun” – colinde, pavoazarea bradului, program artistic ce a cuprins colinde si scenete

Premii si diplome obtinute de elevi in anul scolar 2011/2012

1 Creanga EusebiuEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Un zambet, o floare, un pic de culoare” – Palatul copiilor Galati
2 Gilca RazvanEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Un zambet, o floare, un pic de culoare” – Palatul copiilor Galati
3 Mogos PaulEducatoare Vornicu Emilia Premiul II – Concursul „Un zambet, o floare, un pic de culoare” – Palatul copiilor Galati
4 Gaina AndreeaEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul regional „Eminescu in durata eterna” (pictura) – Vrancea
5 Dulhan AdelinaEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (pictura) – Galati
6 Anusca StefanEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
7 Creanga Eusebiu ConstantinEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
8 Spiridon Anca MihaelaEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
9 Mateciuc IonutEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
10 Mogos PaulEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul „Natura inspira si daruieste” (colaj) – Galati
11 Mateciuc IonutEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul national „Plaiuri natale” – sectiunea pictura – Prahova
12 Gaina AndreeaEducatoare Vornicu Emilia Premiul I – Concursul national „Plaiuri natale” – sectiunea pictura – Prahova
13 Dulhan AdelinaEducatoare Vornicu Emilia Premiul II – Concursul national „Autoportretul” – creatie plastica – Prahova
14 Spiridon Anca MihaelaEducatoare Vornicu Emilia Premiul II – Concursul national „Autoportretul” – creatie plastica – Prahova
15 Mogos PaulEducatoare Vornicu Emilia Mentiune – Concursul national „Autoportretul” – creatie plastica – Prahova
16 Lutic Ana MariaEducatoare Creanga Angelica Paraschiva Premiul I – Concursul international „Natura inspira si daruieste” – pictura – Galati
17 Spiridon AlexandruEducatoare Creanga Angelica Paraschiva Premiul I – Concursul international „Natura inspira si daruieste” – pictura – Galati
18 Ciubuc Denisa AndreeaInv. Piriiala Carmen – cl. a II-a A Mentiune – Concurs national „Fantezii de iarna” – Vaslui
19 Stan AdelinaInv. Piriiala Carmen – cl. a II-a A Premiul II – Concurs national „Fantezii de iarna” – Vaslui
20 Inv. Grosu Otilia – cl. a IV-a B Participare Concursul international „Cu Europa – La joaca – Euroscolarul”
21 Inv. Plescuta Elena – cl. a IV-a C Participare Concursul international „Cu Europa – La joaca – Euroscolarul”
22 Inv. Porusniuc Tatieana – cl I  – Feredeni Diploma de participare – concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – Harlau
23 Rotariu Mihai Stelicacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Etnografie – Harlau
24 Zverchea Dianacl. a VII-a – ind. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Parada costumului popular – Harlau
25 Tama Andreicl. a VIII-a – ind. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Parada costumului popular – Harlau
26 Rotariu Mihai Stelicacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Felicitari – Buzau
27 Prodan Ana Mariacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Felicitari – Buzau
28 Cibotariu Gabrielcl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Felicitari – Buzau
29 Cojocariu Florincl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Felicitari – Buzau
30 Barbieru Biancacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul III – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Martisoare – Buzau
31 Filimon Florentincl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul III – Concursul national „Un zambet, o floare, o raza de soare – pentru mama mea” – sectiunea Martisoare – Buzau
32 Filimon Florentincl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul national „Invierea Domnului – Sarbatoarea Innoirii sufletelor – Suceava – sectiunea Arta decorativa
33 Prodan Ana Mariacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul I – Concursul national „Invierea Domnului – Sarbatoarea Innoirii sufletelor – Suceava – sectiunea Arta decorativa
34 Cojocaru Forincl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national de creatie „Lumina daruim” – Arad
35 Duca Dragos Alexandrucl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national de creatie „Lumina daruim” – Arad
36 Prodan Ana Mariacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul II – Concursul national „Praznicul Invierii” – Braila
37 Rotariu Mihai Stelicacl. a III-a – inv. Scirtu Maria – Feredeni Premiul III– Concursul national „Praznicul Invierii” – Braila
38 Filimon Florentin, Cojocariu Florin si Rotariu Stelica – cl. a III-A – inv. Scirtu Maria – Feredeni Diploma de participare – Concursul scolar „Teste din Poveste”, Asociatia pentru promovarea lecturii Bucuresti
39 Baiceanu Cerasela, Ailenei Magdalena, Nemtanu Iulia – indrumator prof. Hutupasu Ana – Feredeni Diploma de participare – Concursul national de creatie literara Ionel Teodoreanu – Dumesti – Iasi
40 Savei Raluca – cl. a VII-a – prof. Sfaiter Ana Maria Premiul III – Concursul national de creatie literara „In lumea cartilor” Satu Mare – sectiunea eseu
41 Parau Ionela – cl. a VII-a – prof. Sfaiter Ana Maria Premiul III – Concursul national de creatie literara „In lumea cartilor” Satu Mare – sectiunea eseu
42 Raileanu Petronela – cl. a VI-a – prof. Sfaiter Ana Maria Mentiune – Concursul national de creatie literara „In lumea cartilor” Satu Mare – sectiunea eseu
43 Urdea Paula – cl. a V-a – prof. Sfaiter Ana Maria Premiul III – Faza judeteana a Olimpiadei de limba, comunicare si literatura romana
44 Prof. Sfaiter Ana Maria Diploma coordonarea elevilor „Cangurul lingvist”
45 Anania Enache Florin  – cl. a V-a – prof. Paval Dana Teodora Mentiune – Concurs „Olimpic pentru o zi” – Iasi
46 Cibotaru Georgiana  – cl. a VII-a B– prof. Paval Dana Teodora Mentiune – Concurs „Olimpic pentru o zi” – Iasi
47 Stoica Alexandra  – cl. a VIII-a A– prof. Paval Dana Teodora Mentiune – Concurs „Olimpic pentru o zi” – Iasi
48 Negura Andrei –cl. a VIII-a – prof. Bruma Daniela Mentiune – Concurs „Olimpic pentru o zi” – Iasi
49 Rotariu Alexandra cl. a VII-a – prof. Baciu Ecaterina Premiul I – Concursul national „Roata anotimpurilor”
50 Amarghioalei Elena Dorina cl. a VIII-a – prof. Baciu Ecaterina Premiul III – Concursul national „Roata anotimpurilor”
51 Dila Andrei – cl. a V-a – prof. Baciu Ecaterina Premiul III – Concursul „ Natura – prietena omului” – Cupa „Respect” – Deleni
52 Echipa de fotbal a Scolii Deleni – prof. Loghin Stelian Premiul III – Cupa „Respect” – Deleni sectiunea Fotbal
53 Echipa de handbal a Scolii Deleni – prof. Loghin Stelian Premiul I – Cupa „Respect” – Deleni sectiunea Handbal
54 Creanga Mihai – cl. a VI-a C – prof. Lungu Elena Premiul I – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Parada costumului popular
55 Creanga Mihai – cl. a VI-a C – prof. Lungu Elena Premiul I – Concursul „Obiceiuri si traditii la romani” – sectiunea Etnografie
56 Echipajul Scolii Gimnaziale Deleni: Savei Raluca, clsa a VIII-a B, Tatarusanu Stefania, clasa a VII-a C, Ursan Diana, clasa a  VIII-a A premiul I- Istoria Holocaustului, organizata de Colegiul Stefan cel Mare, Harlau.
57 Ans. folcloric „Coragheasca Premiul I – Festivalul international de muzica – Falticeni – Suceava
58 Ans. folcloric „Coragheasca Premiul I-Concursul National de muzica 2012-sectiunea ansambluri-Iasi
59 Ans. folcloric „Coragheasca” Premiul I-Festiv. national de muzica populara „Mugurelul” – Dorohoi – Botosani
60 Inv. Cepoiu Elena:-Galca Elena Denisa, locul I– Lb. Romana

-Gavriluta Gabriela, locul II-Matematica

-Scutelnicu Maria Bianca, locul III, Matematica

Decembrie 2012- Concursul National COMPER
61 Inv. Tutuianu Anca:-Onofrei Ionut. Locul I Matematica

-Heros Viorica, Locul I, Matematica

Decembrie 2012- Concursul National COMPER
62 Inv. Cozma Silviu:-Enache Delia, Gusa Andrei, locul I, Matematica Achirei Alexandra, Dila Ancuta, locul II Matematica Decembrie 2012- Concursul National COMPER

VI.RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARA IN ANUL 2012

Finantarea de la  bugetul local

In anul 2012 Scoala cu clasele I-VIII Deleni a fost finantata de ordonatorul secundar de credite –Primaria Deleni in suma totala de1896460 lei pe titluri de cheltuieli ,astfel:

TOTAL CHELTUIELI                                   1896460 LEI

TITLUL I-CH.DE PERSONAL                     1618760 LEI

TITLUL II-BUNURI SI SERVICII                   232700 LEI

TITLUL IX-BURSE                                          20000 LEI

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE                25000 LEI

Platile s-au incadrat in credite bugetare  aprobate,evident contabila a fost tinuta in conformitate cu Legea nr.82/91-republicata, a OMF nr.1917/2005 si a prevederilor cuprinse in alte reglementari.

In cadrul Titlului I –cheltuieli de personal au fost asigurate platile drepturilor salariale ale personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic, contributiile catre bugetul statului.

-Burse

In anul 2012 au beneficiat de burse sociale-6 elevi.si de burse de orfan-34 elevi in cuantum de 45 lei/lunar ,suma alocata in anul 2012 fiind de 20000 lei.

La finele anului 2012 dupa lichidarea burselor sociale si de orfan a ramas suma de 980 lei. Cu aprobarea Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Deleni aceasta suma a fost distribuita unui numar de 8 elevi care au obtinut premii la olimpiade si concursuri scolare:

1.Urdea Gabriela – cl. a VI-a A

2.Anania Enache Florin – cl. a VI-a A

3.Uleniuc Alexandra – cl. a VIII-a B

4.Sapatoru Georgiana – cl. a VIII-a B

5.Punguta Alexandru – cl. a V-a A

6.Gaina Livia – cl. a V-a A

7.Raileanu Andreea – cl. a V-a A

8.Matevici Gabriel – cl. a VI-a B

In cadrul Titlului II-bunuri si servicii-au fost asigurate cu prioritate plata utilitatilor,a energiei si combustibilului necesar incalzirii,carburanti,apa ,telefon-internet,transport deplasari,protectia si medicina muncii.

In cadrul aceluiasi titlu de cheltuieli au fost efectuate plati pentru materiale cu caracter   functional si reparatii curente.

Pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv – educativ, in timpul vacantei de vara, s-a efectuat igienizarea tuturor spatiilor de invatamant.

De asemeni s-au facut reparatii totale (glet, var lavabil, parchet, reparat instalatie electrica) la doua sali de clasa in cadrul corpului B al Scolii Deleni si s-a realizat montarea de robineti termostatati la sistemul de incalzire din corpurile B si C in vederea reducerii consumului de gaze naturale .

La Scoala Gimnaziala Feredeni s-au efectuat: izolarea termica a cladirii, reparatii interioare sali clasa, sala de sport, s-au schimbat usile salilor de clasa, si s-a achizitionat mobilier scolar pentru clasa pregatitoare.

Pentru dotarea noului corp de cladire C –clasa pregatitoare s-au procurat obiecte de inventar pentru buna desfasurare a procesului de invatamant (mobilier scolar, covoare sali clasa + traversa hol,televizoare sali clasa,perdele,draperii,material didactic).

La Titlul VIII Asistenta sociala-programul Corn si Lapte decontarea  produselor s-a facut in totalitate de catre Primaria  Comunei Deleni pana pe data de 30.06.2012,iar incepand cu data de 01.09.2013 de catre Consiliul Judetean Iasi.

NECESAR INVESTITII INCEPAND CU 2013

 1. SCOALA GIMNAZIALA DELENI

–       reabilitare termica corp A (schimbat geamuri + izolatie exterioara)

–       de construit 2 grupuri sanitare interioare pentru elevi – corpurile A+B

–       extindere cu 2 sali de clasa deoarece numarul actual este insuficient ( La clasele I-IV si V-VIII sunt cate 12 clase.)

 1. GRADINITA DELENI

–       este necesara construirea unui nou corp de cladire intr-o noua locatie.

 1. SCOALA FEREDENI

–       de construit un grup sanitar in interior pentru elevi si cadre didactice

VII. COLABORAREA SCOLII CU FAMILIA SI AUTORITATILE LOCALE

Scoala Deleni dezvolta relatii de parteneriat cu Primaria,Consiliul Local, Biserica, Politia si Dispensarul uman.prin derularea de activitati comune,in vederea deschiderii scolii catre comunitate.

Reprezentantii Primariei,CL Deleni si Comitetului de parinti participa activ la toate sedintele Consiliului de administratie si la activitatile desfasurate in scoala.

Fiecare invatator si diriginte are prevazuta o ora saptamanal pentru audiente,consultatii si consiliere de familie.

Doar o parte din parinti sprijina elevii si scoala pentru obtinerea de rezultate bune la invatatura, frecventa si disciplina si din acest motiv va trebui sa constientizam parintilor necesitatea implicarii acestora in viata scolara.

De mentionat atentia deosebita acordata de catre Primaria Deleni si Consiliul Local Deleni in vederea obtinerii de fonduri pentru reamenajarea si modernizarea scolilor din Comuna Deleni.

Construirea Corpului C al Scolii Deleni in anul 2012 cu fonduri locale a permis derularea in cele mai bune conditii a proiectului de introducere a clasei pregatitoare la invatamantul primar si la obligativitatea acestei clase.

DIRECTOR,

PROF.CREANGA ELENA