Home » Anunturi » Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere de bunuri

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere de bunuri

 1.Consiliul local  Deleni , judetul Iasi ,telefon/fax:0232.732070

  1. Închiriază prin licitatie publica deschisă cu selectie de oferte
  2. a) ,, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 160800 M.P. CU ZĂCĂMINTE DE PIATRĂ , pentru extragerea pietrei ‘’ – garanţie de participare la licitaţie : 1500 lei
  3. b) ,, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12587 M.P.OCUPATĂ CU IAZ ‘’  – garanţie de participare la licitaţie : 250 lei .

3.Documentatiile  de atribuire se pot achizitiona de la sediul Primariei Deleni , compartimentul achizitii publice începînd cu data de 05.10.2015. Persoana de contact: Ing. Elena Niţă

  1. Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 12.10. 2015 ora 16.00

5.Data limita de depunere a ofertelor este 16.10.2015 ora 16.00 la

 Primaria Deleni .

  1. Ofertele se vor deschide la data de 19.10.2015 ora 11.00 pentru : ,, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 160800 M.P. CU ZĂCĂMINTE DE PIATRĂ , pentru extragerea pietrei ‘’ şi ora 13.00 pentru : ,, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12587 M.P.OCUPATĂ CU IAZ ‘’ , la sediul Primariei Deleni  .
  2. Eventualele contestatii se vor depune in termen de 5 zile de la comunicarea actului atacat la Tribunalul Hîrlău ;
  3. Anuntul a fost transmis spre publicare pentru data de 02.10.2015

 

Primar ,                                                                                  Inspector , 

Ec.Dumitru Prigoreanu                                                        Ing.Elena Niţă

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *