Home » Consiliul Local » Hotariri » Hotariri C.L. 2011

Hotariri C.L. 2011

24 August 2011


Hotararea numarul 83: descarca aici

Hotararea numarul 84: descarca aici

Hotararea numarul 85: descarca aici.

Hotararea numarul 86: descarca aici.

Hotararea numarul 87: descarca aici

Hotararea numarul 88: descarca aici

25 Septembrie 2011


Hotararea numarul 49: descarca aici.

Hotararea numarul 50: descarca aici.

Hotararea numarul 51: descarca aici.

Hotararea numarul 52: descarca aici.

Hotararea numarul 53: descarca aici.

Hotararea numarul 54: descarca aici.

Hotararea numarul 55: descarca aici.

Hotararea numarul 56: descarca aici.

Hotararea numarul 57: descarca aici.

Hotararea numarul 58: descarca aici.

Hotararea numarul 59: descarca aici.

Hotararea numarul 60: descarca aici.

30 Septembrie 2011


Hotararea numarul 91: descarca aici

Hotararea numarul 92: descarca aici

Hotararea numarul 93: descarca aici

Hotararea numarul 94: descarca aici

25 Octombrie 2011

Hotararea numarul 95: descarca aici

Hotararea numarul 96: descarca aici

Hotararea numarul 97: descarca aici

Hotararea numarul 98: descarca aici

Hotararea numarul 99: descarca aici

Hotarare Anexa la HCL 99: descarca aici

Hotararea numarul 100: descarca aici

Hotararea numarul 101: descarca aici

28 Noiembrie 2011


Hotararea numarul 102: descarca aici

Hotararea numarul 103: descarca aici

Hotararea numarul 104: descarca aici

Hotararea numarul 105: descarca aici

Hotararea numarul 106: descarca aici

Hotararea numarul 107: descarca aici

Hotararea numarul 108: descarca aici

Hotararea numarul 109: descarca aici

Hotararea numarul 110: descarca aici

Hotararea numarul 111: descarca aici

Hotararea numarul 112: descarca aici

Hotararea numarul 113: descarca aici

23 Decembrie 2011


Hotararea numarul 115: descarca aici

Hotararea numarul 116: descarca aici

Hotararea numarul 117: descarca aici

Hotararea numarul 118: descarca aici

Hotararea numarul 119: descarca aici

Hotararea numarul 120: descarca aici

Hotararea numarul 121: descarca aici

Hotararea numarul 122: descarca aici