Home » Informatii publice » Transparenta decizionala

Transparenta decizionala

Transparenta Veniturilor Salariale la data de 31.03.2021

Transparenta Veniturilor Salariale la data de 31.03.2020

Transparenta Veniturilor Salariale la data de 30.09.2019

Transparenta Veniturilor Salariale la data de 31.03.2019

Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor (descarca aici)

Registrul de Evidenta a Datoriei Publice Locale (descarca aici)

Transparenta veniturilor salariale la data de 31.03.2019

Hotarare privind aprobarea ,,Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in comuna Deleni” (descarca aici)

 

Lista cuprinzand documentele de interes public,
produse si/sau gestionate, altele decat cele puse la
dispozitie, din oficiu, potrivit Legii nr. 544/2001

· Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Deleni;

· Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Deleni;

· Componenta nominala a Consiliului Local al comunei Deleni, inclusiv apartenenta

politica;

· Informari intocmite de Primarul comunei Deleni privind starea economica si sociala a comunei Deleni, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor  consiliului local;

· Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali, precum si de catre  viceprimar;

· Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica  sanctiuni;

· Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni in  domeniile de activitate;

· Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor;

· Propuneri de la cetateni;

· Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier  stradal si constructii provizorii;

· Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate;

· Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea.

· Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare, in scopul intretinerii si ingrijirii sale;

· Activitatile si locurile in care se poate presta munca in folos obstesc precum si prezenta lunara la munca a beneficiarilor de ajutor social;

· Lista de achizitii publice, servicii si lucrari;

· Listele cu ofertele declarate castigatoare, pentru achizitii publice, servicii si lucrari;

· Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

· Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor  consiliului local, modul de calcul al acestora;

· Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate,

infratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilaterale;

· Informatii generale pentru cetatenii straini;

· Lista certificatelor de producator eliberate;

· Informatii privind activitatea cultural si sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;

· Relatii cu ONG-uri, programe ale acestora si colaborari;

· Informatii despre programele cu finantare externa;

Lista documentelor pe care Primaria comunei Deleni
le comunica din oficiu, potrivit Legii nr. 544/ 2001


a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii

sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de

functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei

publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv:

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii

de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit

legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice si in situatia in care persoana se considera vatamata si in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

 

 SITUATIE INTOCMITA IN CONFORMITATE CU ART. 33 DIN LEGEA CADRU NR.153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURILE PUBLICE  (DESCARCA AICI)

 

PROFIL ORGANIZATIONAL-1 copy PROFIL ORGANIZATIONAL-3 PROFIL ORGANIZATIONAL-4 PROFIL ORGANIZATIONAL-5 PROFIL ORGANIZATIONAL-6 PROFIL ORGANIZATIONAL-7

PENTRU SITE (16)-1 PENTRU SITE (16)-2 PENTRU SITE (16)-3 PENTRU SITE (16)-4 PENTRU SITE (16)-5

 

Buletin informativ in conformitate cu art 5 alin. 2 din Legea 544/2001 (descarca aici)


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *