Home » Monitorul Oficial Local

Monitorul Oficial Local

1. STATUTUL COMUNEI DELENI

REGULAMENTUL CONSILIULUI LOCAL DELENI

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DELENI

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DELENI

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL
COMUNEI DELENI

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

6. ALTE DOCUMENTE