Home » Biserici » Istoricul Bisericii Feredeni

Istoricul Bisericii Feredeni


Satul Feredeni,Comuna Deleni, Judeţul Iaşi este situat la aproximativ 10 km de oraşul Hârlău, judeţul Iaşi. Îşi are originile în a treia domnie a lui Petru Şchiopul(17 octombrie 1583 – 29 august 1591).
Biserica monument istoric „Adormirea Maicii Domnului” din satul Feredeni, a fost ctitorită de boierul Iordache Krupenski, în anul 1790.
Familia Krupenski, prin Iordache Krupenski, de origine poloneză, zideşte acestă biserică din dragoste pentru Hristos şi prin propria cheltuială, începând-o în anul 1790 şi finalizând-o în 1801, odată cu montarea catapetesmei de o rară frumeseţe.
Locaşul are formă de navă, cu ziduri foarte groase(1,5m), altarului fiindu-i anexat un veşmântar şi celor două pridvoare o criptă, unde sunt depuse osemintele familiei Krupenski. În cele din urmă locaşul a fost încoronat cu o turlă frumos împodobită cu ornamente florale încadrându-l în stilul neoclasic.
O contribuţie la fel de importantă ca şi a ctitorului este cea a fiului acestuia, Grigorie Krupenski, care a împodobit locaşul cu ce era mai de preţ la acea vreme: candelabre, icoane, candele, evanghelii, apoi adaugă veşmântarul, cripta familiei şi gardul din piatră acoperit cu olane ce înconjoară biserica.
Cea mai de preţ comoară a Bisericii din Feredeni este un fragment din Moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe‚ „Purtătorul de Biruinţă”, care ocroteşte locaşul, aşezarea şi pe toţi locuitorii ei, odihnindu-se la Biserica din Feredeni de doua veacuri.
Aceste moaşte s-au dăruit, în 1748, de către Patriarhul Alexandriei Matei Psaltul, lui Andrei Ruset,vel logofăt. Matei Psaltul fusese stareţ la Mănăstirea Zlătari din Bucuresti, iar Andrei Ruset era capuchihaie al Moldovei la Constantinopol în vremea lui Constantin Mavrocordat. Andrei Ruset l-a ajutat pe Matei să dobândească scaunul patriarhal, iar acesta, în semn de recunoştinţă i-a dăruit aceste Sfinte Moaşte.
Până a ajunge Sfintele Moaşte la Feredeni, ele s-au păstrat în sânul familiei lor şi s-au moştenit de la o generaţie la alta. Andrei Ruset a avut o fiică pe nume Safta. Safta s-a căsătorit cu Enake Milu. Aceştia doi au avut la rândul lor o fiică pe nume Măriuţa, care s-a căsătorit cu Iordache Krupenski, cel care a ctitorit biserica din Feredeni.
Având propria lor ctitorie, Măriuţa şi Iordache au mutat moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe din sânul familiei  în biserica din Feredeni, unde se află până în zilele noastre.
În Biserica de la Feredeni au stat într-o nişă din peretele proscomidiarului, iar din anul 2005 s-a confecţionat un baldachin din lemn masiv amplasat în pronaosul bisericii.
Din anul 2000 s-au organizat anual, cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, plerinaje în toată ţara.
În decursul timpului Sfintele Moaşte au fost aşezate în diferite racle de argint, de lemn, de metal, iar în anul 2006 s-a confecţionat o nouă raclă din argint masiv.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *