Home » Anunturi » Concurs angajare Arhivist

Concurs angajare Arhivist

Primaria comunei Deleni organizeaza concurs angajare prin recrutare pentru functia arhivist 1, din aparatul de specialitate al primarului comunei Deleni, in urmatoarele conditii sustinute de lege:

– Concursul se va desfasura in data de 21 martie 2013 la Primaria comunei Deleni, ora 10 proba scrisa si ora 13 interviul

Conditii de participare la concurs:

– minim studii superioare de scurta durata cu diploma de licenta

– alte conditii – operare PC (Word, Excel, Microsoft) nivel mediu

Dosarele de inscriere se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Deleni.

Dosarul de inscriere in concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

  • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice
  • curriculumvitae
  • copie act identitate
  • copie acte studii
  • copie carnet munca sau adeverinta de vechime
  • cazier judiciar
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

Actele prevazute in dosarul de inscriere se vor prezenta si in original sau legalizate

Primarul comunei Deleni                                                       Secretar

Ec. Prigoreanu Dumitru                                                       Petraru Florin

DETALII SUPLIMENTARE click aici anunt bibliografie proces verbal


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *