Home » Stiri » Raportul de activitate al primarului pe anul 2012

Raportul de activitate al primarului pe anul 2012

Cuvant inainte,

Legea  215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata costituie cadrul legal de referinta privind activitatea  Primariei Deleni.

Misiunea primarului si a aparatului administrativ , din cadrul primariei , este acela de a oferi servicii de cea mai buna calitate pentru satisfacerea nevoilor sociale generale si specifice pentru personae fizice si juridice in conditii de maxima eficienta economica.

Principalele obiective ale activitatii desfasurate in anul 2012 au vizat:

-cresterea calitatii actului administrativ prin utilizarea tuturor resurselor cu maxima eficienta.

-servicii de calitate orientate catre cetatean

-preocuparea constanta si continua privind promovarea imaginii puplice a Primariei si comunei Deleni

-desfasurarea tuturor actiunilor si activitatilor din cadrul primariei, transparent si eficient cu respectarea cadrului legal.

Valorile esentiale pe care le promoveaza primaria comunei Deleni sunt: promtitudine, accesibilitate, transparenta, performanta, orientare catre nevoile si prioritatile cetateanului, lucru in echipa , egalitate de sanse, respect si motivare.

Din punct de vedere al investitiilor anul 2012  continua dezvoltarea echilibrata pentru toate cele sase sate componente a infrastructurii stradale, educationale, extinderi retele  apa , gaz, iluminat public etc, inceputa inca din anul 2008 cu rezultate bune in pofida lipsei resurselor financiare pe fondul crizei economice prin care trece Romania.

Faptul ca la alegerile locale din 10 iunie 2012 peste 90% din cetatenii comunei prezenti la vot m-au reconfirmat in functie , confirma munca depusa si rezultatele obtinute in primul mandat .

Drept pentru care le multumesc. Increderea cetatenilor ma onoreaza si ma obliga sa folosesc toata priceperea si experienta acumulata pentru a gasi solutii viabile la multitudinea de probleme cu care ne confruntam la nivelul comunei noastre.

Principiul pe care l-am afirmat si sustinut inca din primul mandate si de la care nu am facut si nu voi face nici o abatere nici in mandatul 2012-2016 este

“ Toata activitatea mea in calitate de primar va avea ca prioritati , cladirea unei administratii bazate pe respectarea legii, respectul fata de cetatean, o buna gestionare a banului public , atragerea de finantare europeana ca singure masuri care pot duce la dezvoltarea si modernizarea conumei Deleni”

Acest raport cumuleaza rapoartele de activitate pentru anul 2012 ale compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidentiind cu precadere obiective de activitate specifica si modul de atingere a acestor obiective, respective aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului local si a dispozitiilor emise de primar.

In conformitate cu prevederile Legii nr 544/2001 art 5 alin(3) privind liberal acces la informatiile de interes public si ale HG. nr 123/2002 art 10 alin(3) pentru aprobarea normelor metodologice de  aplicare a legii nr 544/2001 primarul comunei Deleni jud Iasi face public raportul de activitate pe anul 2012.

PRIMAR

Ec PRIGOREANU DUMITRU


Rapoarte de activitate compartimentele primariei Deleni:

Raportul privind birourile: secretar, stare civila, juridic, registru agricol, fond funciar

Raportul – Compartimentului de Urbanism pe anul 2012

Raportul Compartimentului de Asistenta sociala si Autoritate Tutelara pe  2012

Raportulul  Compartimentului de Achizitii Publice pe anul 2012

Raport – Executie Bugetara pe anul 2012

SITUATIA Licitatiilor concursurilor de oferte organizate in 2012 de primaria Deleni


Rapoarte de activitate institutii si scoli din comuna Deleni:

Raportul Preventoriului TBC Copii pe anul 2012 (click aici)

Raportul Scolii Gimnaziale Deleni pe anul 2012 (click aici)

Raportul Scolii Gimnaziale Poiana pe anul 2012 (click aici)

Raportul Scolii Gimnaziale Maxut pe anul 2012 (click aici)