Home » Informatii publice » Transparenta decizionala

Transparenta decizionala

Lista cuprinzand documentele de interes public,
produse si/sau gestionate, altele decat cele puse la
dispozitie, din oficiu, potrivit Legii nr. 544/2001

· Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Deleni;

· Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Deleni;

· Componenta nominala a Consiliului Local al comunei Deleni, inclusiv apartenenta

politica;

· Informari intocmite de Primarul comunei Deleni privind starea economica si sociala a comunei Deleni, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor  consiliului local;

· Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali, precum si de catre  viceprimar;

· Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica  sanctiuni;

· Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni in  domeniile de activitate;

· Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor;

· Propuneri de la cetateni;

· Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier  stradal si constructii provizorii;

· Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate;

· Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea.

· Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare, in scopul intretinerii si ingrijirii sale;

· Activitatile si locurile in care se poate presta munca in folos obstesc precum si prezenta lunara la munca a beneficiarilor de ajutor social;

· Lista de achizitii publice, servicii si lucrari;

· Listele cu ofertele declarate castigatoare, pentru achizitii publice, servicii si lucrari;

· Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

· Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor  consiliului local, modul de calcul al acestora;

· Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate,

infratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilaterale;

· Informatii generale pentru cetatenii straini;

· Lista certificatelor de producator eliberate;

· Informatii privind activitatea cultural si sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;

· Relatii cu ONG-uri, programe ale acestora si colaborari;

· Informatii despre programele cu finantare externa;

Lista documentelor pe care Primaria comunei Deleni
le comunica din oficiu, potrivit Legii nr. 544/ 2001


a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii

sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de

functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei

publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv:

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii

de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit

legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice si in situatia in care persoana se considera vatamata si in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

 

 

 

PROFIL ORGANIZATIONAL-1 copy PROFIL ORGANIZATIONAL-3 PROFIL ORGANIZATIONAL-4 PROFIL ORGANIZATIONAL-5 PROFIL ORGANIZATIONAL-6 PROFIL ORGANIZATIONAL-7

PENTRU SITE (16)-1 PENTRU SITE (16)-2 PENTRU SITE (16)-3 PENTRU SITE (16)-4 PENTRU SITE (16)-5


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>