Acasă » Atractiile turistice din Deleni » Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Deleni (FOTO)

Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Deleni (FOTO)

Biserica Adormirea Maicii Domnului  se află în satul Deleni, parte a comunei Deleni, judeţul Iaşi. Satul are o lungă istorie, fiind citat  documentar pentru prima dată în anul 1430.

Biserica a fost construită în anul 1669 de către boierul Toderaşcu Catacuzino, iar în anul 1722 a fost împodobită cu cele necesare de către Iordache Cantacuzino. Din inscripţia de pe icoana hramului, aflăm  că toată catapeteasma bisericii a fost făcută pe cheltuiala lui Iordache Cantacuzino în 1747, iar pictor a fost zugravul Ioasof de la mînăstirea Vatoped de pe Muntele Athos. În 1790, după cum aflăm din actul de sfinţire din 15 august 1915, biserica a fost înzestrată şi restaurată de Hatmanul Costache Ghika.

Construcţia a fost făcută din piatră şi cărămidă, iar în interior e impregnată cu un strat fin de lînă pentru a-i consolida durabilitatea. În exterior forma acesteia este de navă, iar în interior ea prezintă un plan uşor treflat. Deasura pridvorului, care a fost alipit în partea de nord a bisericii,  se află un turn cu două etaje care adăposteşte clopotniţa. Sunet acestor clopote face vestită în zonă această biserică. Deasupra usii de intrare, se afla pisania bisericii cu stema cantacuzinilor, vulturul bicefal susţinut de doi lei.

Biserica nu a fost pictată nici în interior, nici în exterior. Doar catapeteasma  este pictată şi se găseşte în forma ei iniţială. Stilul picturii este un amestec de orientalism – culorile roşu şi verde domină în coloritul catapetsmei propriu-zisă – iar desenele icoanelor respectă strict anatomia şi raportul dimensiunilor picturii în stil renascentist. Culoarea galbenă  din icoanele catapetesmei este lucrată cu pulbere de aur. Pictura nu a fost niciodată restaurată, cu toate că semnele trecerii anilor sunt din ce în ce mai vizibile.

În decursul vremurilor, biserica a fost reparată de mai multe ori, ultima dată în anul 1977 de către Comisia Monumentelor Istorice şi a primit înfăţişarea pe care o are şi astăzi.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *