Home » Atractiile turistice din Deleni » Biserica Sf V.Mihail si Gavriil din satul Maxut

Biserica Sf V.Mihail si Gavriil din satul Maxut

Satul Maxut are o istorie pierdută în veacurile trecute, o istorie ce surprinde cu precădere viața religioasă a bisericii din sat și evenimentele marcante din viața  familiilor de boieri care au fost proprietari ai Moșiei Maxut. Dintre cei mai cunoscuți îi amintim pe: Constantin Ghica-Deleni, Alexandrina N.Polizu-Micșunești și Alexandru Giurgea- Negrilești.

Maxutul este învecinat la Sud de orașul Hîrlău, la Nord de satul Deleni , la Est de drumul național Hîrlău – Botoșani, la Vest de satul Pârcovaci.

Numele de Maxut și-l trage de la primul proprietar al moșiei, Iani Maxut, grec de origine, care a fost proprietarul vestiților codrii ai Delenilor. Se presupune că acesta ar fi trăit pe la anul 1715 în aceste locuri. Acesta având nevoie de lucrători la pădure și vie, în urma tăierii codrilor din jurul Hîrlăului, a adus pentru aceste munci oameni din părțile Bucovinei. Acestora li s-au făcut locuințe în pădure în jurul unui schit călugăresc, care potrivit informațiilor lăsate de preotul Ion Mitescu paroh la parohia Maxut de la 29 noiembrie 1870 până în anul 1880, a fost zidit între anii 1482-1483 de către niște călugări fugiți din Bulgaria. Părintele Ion Mitescu amintește și de anul 1570, dată înscrisă pe o grindă din interiorul schitului.

O dovadă care susține faptul că actualii locuitori ai Maxutului se trag din foștii muncitori bucovineni sunt și numele cele mai frecventedin sat ca : Sauciuc, Guriuc, Ureniciuc, Sapiciuc, nume care se întâlnesc cel mai adesea în Bucovina.

 Biserica parohială din Maxut are hramul Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil și este situată pe partea stângă a șoselei județene Hârlău-Deleni. Este ușor de identificat datorită ampasamentului care-i oferă o formidabilă vizualizare lucru datorat și frumuseții construcției.

A fost ridicată în anul 1842 de Marele Vistiernic Gheorghe Ghica și soția sa Pulcheria , născută Balș.

Pisania bisericii aflată deasupra intrării conține următorul text în slavonă:

,,Acest Sfânt Locaș, cu hramul Sfinților Voievozi s-a zidit din nou la 1842 de către domnul Marele   Vit. Gh. Ghica și de soția sa Pulcheria născută Balș, s-a sfârșit…..miluiți-ne pe toți.”

Cei mai cunoscuți preoți care au deservit biserica din Maxut au fost:I. Topor, I. Sădilițeanu, Ion Lefter, I. Pavelescu, I.Mitescu. Urmează o serie de călugări care suplinesc parohia după care urmează preoții: I. Gheorghiu, Gh. Bârliba, Emanoil Drăgan, D. Drăgan, Mihai Călugăreanu, C. Romanescu, Ioan Pintilie, Mihai Ungurenu.

În prezent parohia este păstorită de părintele Neculai Iacob.

 (Sursa: Istoricul Parohiei Maxut întocmit de părintele C. Romanescu; oferit cu generozitate de părintele Nicolae Iacob astăzi 27 ianuarie 2015)A fost ridicată în anul 1842 de Marele Vistiernic Gheorghe Ghica şi soţia sa Pulcheria, născută Balş.

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *