Home » Anunturi » Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială conform legislației în vigoare, vor fi preluate și procesate:
– la sediul primariei
–  prin intermediul Poștei electronice după  cum  urmează:
1. Pentru depunere acte  legate de alocaţia de stat, indemnizaţie creştere  copilul, stimulent de inserţie
2. Pentru depunere acte legate de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap sau asistenţi personali
3. Pentru depunere acte pentru anchetele sociale necesare evaluării posibilităţii de incadrare in grad de handicap copii şi adulţi
se transmit documentele pe adresa: primaria@comunadeleni.ro

Atenție! Transmiterea documentelor se va face utilizând o singură adresă de email și, în măsura in care este posibil, vă rugăm să le transmiteți intr-un singur fișier, in format pdf.

Pentru depunere de acte legate de alte activităţi desfăşurate de DAS Iasi se vor folosi adresele de mai jos:
–  primaria@comunadeleni.ro
Documentele rezultate în urma procesării actelor primite de la solicitant/beneficiar vor fi transmise către alte instituții cu atribuții în asigurarea acordării beneficiilor de asistență socială prin poștă/poștă electronică, cu confirmare de primire.
Angajații direcției vor contacta toți beneficiarii care au depus documente iar pentru toate persoanele contactate se va întocmi un Registru cu note telefonice.

Pentru toate categoriile de informații necesare vă stăm la dispoziție pe email:
primaria@comunadeleni.ro


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *