Home » Anunturi » Proces Verbal Nr.7529 din 03.07.2023 privind servicii intocmire proiect tehnic si documentatie pentru obtinere acorduri si avize pentru obiectivul de investitie: ,,Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Deleni, jud. Iasi”

Proces Verbal Nr.7529 din 03.07.2023 privind servicii intocmire proiect tehnic si documentatie pentru obtinere acorduri si avize pentru obiectivul de investitie: ,,Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Deleni, jud. Iasi”

PV-adjudecare-oferta-7529-din-03.07.2023


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *