Home » Anunturi » Anunt Participare la Licitatie deschisa pentru vanzare bunuri

Anunt Participare la Licitatie deschisa pentru vanzare bunuri

ANUNT PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA PENTRU   VÎNZARE  BUNURI

Consiliul local  Deleni , judetul Iasi ,telefon/fax:0232.732070

Vinde  prin licitatie publica deschisa cu strigare :

Bunuri ce provin de la fostul AEI Deleni , care fac parte din  domeniul privat al comunei Deleni ;

Lot 1. A.Boxe fost AEI + atelier fierărie , cu următoarele elemente de identificare: suprafaţa= 245 M.P.- 4 boxe+ 1 încăpere atelier din cărămidă , acoperit cu plăci azbest

B. Grajd maternitate – aei, cu următoarele elemente de identificare: suprafaĹŁa= 742m.p.- din cărămidă Ĺźi ciment , acoperit cu azbest , 7 boxe

C. teren incinta grajd maternitate +boxe+atelier fierărie = 2376m.p.

Lot 2. A. Clădire sediu AEI Deleni , cu următoarele elemente de identificare: suprafaţa = 176 M.P.- cu 5 camere , 1 sală de şedinţe , 2 holuri , din cărămidă , acoperit cu planşeu din beton

B. teren incinta sediu aei = 838m.p.

Lot 3. teren  1911m.p.

Lot 4. teren  903 m.p.

cu următoarele elemente de identificare: intravilan Deleni , cvartal  22 – la Şoseaua naţională :DN 28 B

Documentaţiile  de atribuire se pot achizitiona de la sediul Primariei Deleni , compartimentul achizitii publiceîncepînd cu data de 09.05.2014 Persoana de contact:Elena Niţă – tel.0730708454

Data limita de primire a solicitărilor de clarificări:15.05.2014 ora 14.00

Data limita de depunere a documentelor de calificare  este 28.05.2014 ora 10.00 la Primaria Deleni.

Licitaţia cu strigare se va desfăşura  la data de  28.05.2014 ora 12.00 la sediul Primariei Deleni.

Eventualele contestatii se vor depune in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat la Tribunalul Iasi , str.Atanasie Panu nr.25,telefon 0232 / 260600,fax:0232 / 260411;

Anuntul a fost transmis spre publicare pentru data de 08.05.2014

PRIMAR                                                                                 INSPECTOR

EC.DUMITRU PRIGOREANU                                           ING.ELENA NITA

Anuntul a fost dat spre publicare catre Monitorul Oficial si este disponibil aici


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *