Acasă » untegorized » Raport – Executie Bugetara pe anul 2012

Raport – Executie Bugetara pe anul 2012

RAPORT CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 31.12.2012 BUGET VENITURI

Cod capitol PLAN REALIZAT
03.02.18 – impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal 11000 15080
07.02 –impozite sit axe de proprietate 290000 329981
01- impozit si taxe pe cladiri 60000 62905
01 – impozit pe cladiri personae fizice 45000 44521
02 – impozit pe cladiri personae 15000 18384
02 – impozit sit axe pe teren 230000 267076
01 – impozit pe teren personae fizice 60000 70504
02 – impozit si taxe pe teren personae juridice 5000 11757
03 – impozit  pe teren extravilan 165000 184815
16.02 – taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati 80000 82214
16.02.02 – impozit pe mijloace de transport 80000 82214
01- impozit pe mijloace d etransport personae fizice 70000 74949
02- impozit pe mijloace trasporrt personae juridice 10000 7265
18.02.50 –alte impozite sit axe fiscale 23000 29277
30.02.05 – venituri din concesionari si inchirieri 105000 118636
33.02 – venituri din prestari servicii si alte activitati 170000 178867
08 –venituri din prestari servicii 45000 51567
50 – alte venituri din prestari servicii si alte activitati 125000 127300
34.02 – venituri din taxe administrative eliberari permise 585
02 – taxe extarjudiciare de timbru 585
35.02 – amenzi, penalitati si confiscari 39000 46903
01- venituri din amenzi 39000 46903
37.02.03 – varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare – 941820 -926820
37.02.04 – varsaminte din sectiunea de functionare 941820 926820
39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri 27085
01- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 27085
TOTAL VENITURI PROPRII 718000 824128
PROCENT REALIZARE 114,78%
04.02 – cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1804910 1795350
01 – cote defalcate din impozitul pe venit 233000 223440
04- sume allocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale 1571910 1571910
11.02.- sume defalcate din tva 5046060 4957205
01- sume din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 209350 209350
02 – sume din tava pentru finantarae cheltuielilor descentralizate la nivelul de comuna 3675500 3586645
05- sume din tva pentru drunuri 71500 71500
06 – sume din tva pentru echilibrarea bugetelor locale 1089710 1089710
07- sume defalcate din tva pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive  din spatial rural

42.02 – subventii de la bugetul de stat

435000 234998
34 – subventii pentru ajutor  incalzire locuinte 400000 203251
41 – subventii de la stat pentru finantarea sanatatii 35000 31747
43.02 – subventii de la alte administratii 35000 32109
04 – subventii de la buget asigurari somaj 25000 22109
09 – subventii pentru situatii de extrema dificultate 10000 10000
TOTAL VENITURI BUGET 2012 8038970 7843790
Sume din excedent buget 2011 615884 615884
TOTAL BUGET 8654854 8459674

Proiecte și Investiții

Revista Centenar

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare