Home » untegorized » Raport – Executie Bugetara pe anul 2012

Raport – Executie Bugetara pe anul 2012

RAPORT CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 31.12.2012 BUGET VENITURI

Cod capitol PLAN REALIZAT
03.02.18 – impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare din patrimonial personal 11000 15080
07.02 –impozite sit axe de proprietate 290000 329981
01- impozit si taxe pe cladiri 60000 62905
01 – impozit pe cladiri personae fizice 45000 44521
02 – impozit pe cladiri personae 15000 18384
02 – impozit sit axe pe teren 230000 267076
01 – impozit pe teren personae fizice 60000 70504
02 – impozit si taxe pe teren personae juridice 5000 11757
03 – impozit  pe teren extravilan 165000 184815
16.02 – taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati 80000 82214
16.02.02 – impozit pe mijloace de transport 80000 82214
01- impozit pe mijloace d etransport personae fizice 70000 74949
02- impozit pe mijloace trasporrt personae juridice 10000 7265
18.02.50 –alte impozite sit axe fiscale 23000 29277
30.02.05 – venituri din concesionari si inchirieri 105000 118636
33.02 – venituri din prestari servicii si alte activitati 170000 178867
08 –venituri din prestari servicii 45000 51567
50 – alte venituri din prestari servicii si alte activitati 125000 127300
34.02 – venituri din taxe administrative eliberari permise 585
02 – taxe extarjudiciare de timbru 585
35.02 – amenzi, penalitati si confiscari 39000 46903
01- venituri din amenzi 39000 46903
37.02.03 – varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare – 941820 -926820
37.02.04 – varsaminte din sectiunea de functionare 941820 926820
39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri 27085
01- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 27085
TOTAL VENITURI PROPRII 718000 824128
PROCENT REALIZARE 114,78%
04.02 – cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1804910 1795350
01 – cote defalcate din impozitul pe venit 233000 223440
04- sume allocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale 1571910 1571910
11.02.- sume defalcate din tva 5046060 4957205
01- sume din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 209350 209350
02 – sume din tava pentru finantarae cheltuielilor descentralizate la nivelul de comuna 3675500 3586645
05- sume din tva pentru drunuri 71500 71500
06 – sume din tva pentru echilibrarea bugetelor locale 1089710 1089710
07- sume defalcate din tva pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive  din spatial rural

42.02 – subventii de la bugetul de stat

435000 234998
34 – subventii pentru ajutor  incalzire locuinte 400000 203251
41 – subventii de la stat pentru finantarea sanatatii 35000 31747
43.02 – subventii de la alte administratii 35000 32109
04 – subventii de la buget asigurari somaj 25000 22109
09 – subventii pentru situatii de extrema dificultate 10000 10000
TOTAL VENITURI BUGET 2012 8038970 7843790
Sume din excedent buget 2011 615884 615884
TOTAL BUGET 8654854 8459674