Home » untegorized » Raportul de activitate – Compartiment Urbanism pe anul 2012

Raportul de activitate – Compartiment Urbanism pe anul 2012

RUSU CRISTIAN- LIVIU  – inspector urbanism

PERIOADA : -   AN – 2012

În decursul anului 2012 la compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului s-au întocmit şi eliberat următoarele documente:

– 33 certificate de urbanism din care:

 • 19 certificate ptr. construire locuinĹŁe Ĺźi anexe ale acestora,
 • 2 certificate ptr. dezmembrare Ĺźi Ă®nstrăinare imobile,
 • 6 certificate ptr. diverse lucrări de interes local (Biserică, platformă gunoi,PUZ, extindere reĹŁea gaze, Preventoriu copii, branĹźament trifazat )
 • 6 certificate ptr. desfiinĹŁare Ĺźi reconstruire magazii depozit cereale, anexe ale exploataĹŁiei agricolă, pod peste pârâu Humosu, amplasare benere electorale Ĺźi punct lansare rachete antigrindină.

– 21 autorizaĹŁii de construire din care:

 • 17 autorizaĹŁii pentru construire locuinĹŁe Ĺźi anexe ale acestora,
 • 2 autorizaĹŁii pentru desfiinĹŁare Ĺźi construire depozite cereale,
 • 1 autorizaĹŁie ptr. construire Parc eolian etapa I,
 • 1 autorizaĹŁie ptr. construire Parc eolian etapa II,
 • 1 procese verbale prin care s-a  recepĹŁionat un număr de 1 locuinĹŁe terminate Ă®n cursul anului;
 • 3 somaĹŁii pentru lucrări de construire efectuate  fără autorizaĹŁie;
 • 13 adrese de refacere Ĺźi completare a  documentaĹŁiei ptr. obĹŁinerea autorizaĹŁiei de construire;
 • 4 autorizaĹŁii de electrificare;
 • 4 P.V. autodemolare,
 • 19 P.V. recepĹŁie lucrări executate prin grija primărie;

14 referate ptr. diverse lucrări, branşamente electrice locuinţe individuale, amenajare spaţiu verde Şcoala Deleni, subtraversări reţea apă şi gaze, branşament apă şi gaze bloc specialişti şi noua clădire Şcoală Deleni, expertiză tehnică zid sprijin Baza Sportivă, extindere reţea gaz, aprobare prelungire PUG vechi şi aprobare PUG ş.a.

– InvestiĹŁii realizate Ă®n cursul anului :

 • Amenajare spaĹŁiu verde Ĺžcoala Deleni,
 • Subtraversări D.N. Ĺźi D.J. ptr. extindere reĹŁea apă Ĺźi gaze naturale
 • Amenajare rigole betonate la drumurile săteĹźti din satele Maxut, Slobozia Ĺźi Deleni pe o distanţă de 3.051 m.l.
 • Continuarea lucrărilor de pietruire drumuri săteĹźti pe raza comunei, mai putin satul Leahu-Nacu.
 • Extindere reĹŁea distribuĹŁie gaze naturale Ă®n satele Deleni Ĺźi Maxut, pe o distanţă de 5.495 m.,
 • Continuarea lucrărilor de extindere reĹŁea distribuĹŁie apă potabilă Ă®n satul Maxut, zona Ĺžoseaua NaĹŁională Ĺźi Ţărinca Ĺźi Ă®n satul Deleni pe drumul denumit popular Ţigănime.
 • Efectuat Ă®mpreună cu membrii comisiei de inventariere inventarul bunurilor aparĹŁinând domeniului public al comunei pentru sfârĹźit de an.
 • ĂŽntocmit 31 note de constatare Ĺźi informare privind diverse lucrări Ĺźi situaĹŁii de conflict sesizate de cetăţeni.
 • 17 dispoziĹŁii ale primarului comunei privind următoarele:
 • comisie evaluare oferte ptr. contract furnizare balast Ĺźi produse balastiere.
 • comisie preluare spaĹŁiu comercial Poiana-fostă staĹŁie aĹźteptare autobuz.
 • convocare comisie recepĹŁie Baza Sportivă ptr. constatări comportare constr. pe perioada garanĹŁiei.
 • comisie inventariere teren zona VelniĹŁa Deleni;
 • comisie recepĹŁie lucrări extind apă potabilă Ă®n comună Ĺźi branĹźament bloc specialiĹźti;
 • comisie evaluare beneficiari contracte concesiune teren ptr. locuinţă, care nu au achitat redevenĹŁa;
 • persoane responsabile cu pregătirea secĹŁiilor de votare ptr. alegerile locale din 10.06.2012;
 • comisie recepĹŁie lucrări branĹźare la reĹŁea gaz a clădirilor aflate Ă®n administrarea primăriei;
 • comisie selecĹŁie arhivă Primărie Deleni;
 • persoane responsabile cu pregătirea secĹŁiilor de votare ptr. Referendumul din 29.07.2012;
 • modificare art. 1 al disp. nr. 240/08.03.2012 – este Ă®nlocuit preĹźedintele comisiei cu drept de vot;
 • inventarierea Ă®n regim de urgenţă conform p.v. de control al Serviciului JudeĹŁean IaĹźi al Arhivelor NaĹŁionale;
 • comisie recepĹŁie lucrări Amenajări exterioare Ĺžcoala Deleni;
 • comisie recepĹŁie lucrări amenajare Cimitirul eroilor Maxut;
 • comisie evaluare oferte ptr. ĹźedinĹŁa din 05.11.2012 – loturi ptr. construire locuinţă;
 • persoane responsabile cu pregătirea secĹŁiilor de votare ptr. alegerile parlamentare din 09.12.2012;
 • comisie inventariere patrimoniu la sfârĹźit de an 2012: clădiri, construcĹŁii, terenuri, echipamente, investiĹŁii Ă®n curs;
 • 27 adrese de răspuns ptr. cetăţenii care au solicitat locuri de casă Ĺźi date despre acestea;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *